งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41


รูปแบบ A เข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชวิทยา และการประชุมเพื่อประสานความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายวิจัย (เวลา 18.00-21.00 น.)

รูปแบบ A สมาชิก (บาท) ไม่ใช่สมาชิก (บาท)
ลงทะเบียนล่วงหน้า (ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561) 3,050 3,550
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 3,550 4,050

หมายเหตุ : สมาชิกอาวุโส (60 ปีขึ้นไป) เสียค่าลงทะเบียน 550 บาท

รูปแบบ B เข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชวิทยาอย่างเดียว

รูปแบบ B สมาชิก (บาท) ไม่ใช่สมาชิก (บาท) นักศึกษา (บาท)
ลงทะเบียนล่วงหน้า (ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561) 2,500 3,000 1,200
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 3,000 3,500 2,000

หมายเหตุ : สมาชิกอาวุโส (60 ปีขึ้นไป) ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

Social Media