ดาวน์โหลด


บทคัดย่อและการแก้ไข

1. คำแนะนำสำหรับการเตรียมต้นฉบับ ดาวน์โหลด

2. รูปแบบบทคัดย่อ Template

3. รูปแบบบทความสำหรับงานประชุม ดาวน์โหลด

4. รูปแบบจัดทำโปสเตอร์ ดาวน์โหลด

5. ตารางการนำเสนอ ดาวน์โหลด


สื่อประชาสัมพันธ์

1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

2. หนังสือโครงการงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ดาวน์โหลด

3. กำหนดการงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มจองที่พัก

1. โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ดาวน์โหลด

2. โรงแรมกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ ดาวน์โหลด

3. สวนดอกโฮสเทล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด